Marknadsföring och påverkan på konsumenten är Årets Marknadsföringsbok 2015

Marknadsföring och påverkan på konsumenten (Studentlitteratur) av Magnus Söderlund mottog den 15 oktober 2015 Sveriges Marknadsförbunds årliga utmärkelse Årets Marknadsföringsbok.

Priset delades ut under heldagseventet Tendensdagen på Oscarsteatern.

Motiveringen lyder:

”I boken Marknadsföring och påverkan på konsumenten gör redaktören Magnus Söderlund ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bredden och djupet hos de 18 författarna är imponerande och mycken kunskap kring påverkan kommer läsaren till del.”

Hederspris gick till Kontroll – Effektiv kommunikation och kampen om våra tankar av Erik Modig (Rheologica Publishing).

Motivering:

”I boken Kontroll – Effektiv kommunikation och kampen om våra tankar ger Erik Modig läsaren värdefull kunskap i konsten att få kontroll över den egna kommunikationen.”

Hederspris gick även till Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter av Bertil Hultén (Studentlitteratur).

Motivering:

”I boken Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter ger Bertil Hultén på ett utmärkt sätt läsaren en fördjupad förståelse för sinnesmarknadsföringens möjligheter.”

Utdelare var Sveriges Marknadsförbunds ordförande Peter Nyström och professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan.

Tendensdagen är Sveriges Marknadsförbunds och Marknadsföreningen i Stockholms årliga heldagsevent för alla som arbetar med marknadsföring i någon form. En dag full av ny kunskap, trendspaningar, inspirerande möten och värdefulla råd från experter på många områden.