Marknadsföring och AI – Adobe svarar på hur och varför

Intervju med Julian Kramer, Chief Experience Ambassador på Adobe

I förra veckan anordnades Adobe Symposium, där stort fokus låg på deras nya AI Sensei. Jag fick då chansen att sitta ner med Julian Kramer, Chief Experience Ambassador på Adobe, för att prata om hur marknadsförare kan jobba med AI, och varför de ska göra det.

Julian Kramers roll hade likaväl kunnat kallas Tech Evangelist, men då han inte gillar de religiösa undertonerna valde han istället namnet ”Upplevelseambassadör”, vilket han tycker bättre speglar det han faktiskt gör. Hans jobb är helt enkelt att prata med såväl marknadsförare som IT-avdelningar och ekonomichefer för att få dessa tre parter att tillsammans förstå varför och hur de ska ta sig an ny teknik, vilket i dagens läge huvudsakligen handlar om AI.

Så varför ska marknadsavdelningen jobba med AI? Blir så klart min första fråga
– Utöver det självklara svaret att AI inom kort kommer genomsyra väldigt många processer och ge konkurrensfördelar som ditt företag sannolikt också vill ha så finns det en viktigare och mer underliggande anledning. Genom AI får vi nämligen möjlighet att automatisera mycket av det ”tråkiga” produktions- och administrationsarbete som många marknadsförare spenderar sin tid med. Det frigör mer tid för kreativitet och att ta fram riktigt bra kampanjer istället.

Men kommer inte det bara innebära att företagen kan göra sig av med en massa människor?
– Nej det är inte vad vi ser händer, snarare skapas fler jobb för att arbeta med den AI och data man har. Dessutom ökar i samband med det även kraven på ”mjuka” förmågor såsom förändringsledning, och liknande. Sedan ser vi även att allt fler medarbetare optimerar sitt arbete för att få mer fritid. Ifrån att man kan prestera bättre resultat på kortare tid när man inte måste sköta rutinuppgifter så skapas ett ökat värde för företaget samtidigt som individen kan jobba färre timmar. Vi ser helt enkelt fler företag som erbjuder kortare arbetsdagar eller fyra dagars arbetsvecka utan att tappa produktivitet, tack vare att flera processer kan automatiseras helt eller delvis.

Men vad kommer då fler digitaliserade och automatiserade processer innebära?
– Jag ser att digitaliseringen medför tre viktiga saker:
1. Det skapar en omedelbarhet genom att man kan skära bort fördröjningar och mellanhänder.
2. Det ökar transparens så det går att följa processer och händelser på ett helt annat sätt och exempelvis som konsument få reda på exakt var en produkt är tillverkad och när.
3. Det bidrar till demokratiseringen genom att fler har möjlighet att göra sin röst hörs och nå människor över hela världen, den Arabiska våren är ett typexempel på detta.

Men hur ska detta då åstadkommas på ett bra sätt?
– Marknadsförare är givetvis de som har bäst koll på vad som behöver göras för att nå kunderna som sedan köper företagets produkter, men på liknande sätt är IT-avdelningen de som är bäst på att skapa sammanhängande system som verkligen kan få fram synergier mellan olika delar på företaget. Dessa båda måste därför arbeta hand i hand kring digitaliseringen för att få fram bästa resultat av insatserna. I dagens läge finns det dessutom så mycket data att tillgå, att de två tillsammans enkelt kan visa på ROI av att genomföra olika digitaliseringsprojekt.

Det låter som att ny teknik såsom AI kommer göra livet mycket enklare för oss.
– På sätt och viss kommer mycket bli bättre med alla dessa nya möjligheter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att tekniken aldrig är svaret, utan bara ett sätt att ta sig dit. Vi på Adobe ser inte våra olika verktyg som lösningarna, utan de skapar möjligheter för människor att vara mer kreativa och kunna skapa de lösningar som idag saknas. Vissa tekniska verktyg kommer så klart att vara kritiska för att möjliggöra dessa nya lösningar, vilket för flera företag även kommer kunna innebära förändrade affärsmodeller. Det är därför viktigt att även skapa utrymme för människor att fundera kring vad digitaliseringen kommer innebära för medarbetarna och företaget i ett längre perspektiv. Det är där en person som jag kan vara till stöd för att extrapolera vad effekterna av vissa fenomen kommer innebära.

Jag tackar Julian för hans tid och ser fram emot att se vad Adobe och AI kommer bidra med för företagets digitalisering.