Marknadsförarnas största utmaning – att hålla kunderna nöjda

”En nöjd kund är en bra kund” lyder ett gammalt talesätt inom marknadsföring. Men enligt en undersökning från martech-företaget Marketo är kunderna långt ifrån nöjda, och det gäller såväl företagskunder som privatpersoner.
Undersökningen ”The state of engagement” undersöker vad över 2000 kunder på olika marknader och i olika branscher tycker om marknadsföring och den kommunikation som företag har med dem. Resultatet visar att mer än hälften (56 %) tycker att företag skulle kunna göra bättre ifrån sig, och det är framför allt B2B-kunderna som är missnöjda. Av dem är det bara 35 % som tycker att företagens marknadsföring ligger i linje med hur de vill engagera sig med företaget.
De senaste åren har även frågan om personalisering blivit allt mer aktuell, och idag förväntar sig hela 66 % av B2B-kunderna att företag ska ha en personlig interaktion. För B2C-kunderna är motsvarande siffra 56 %, så det är fortfarande mer än hälften som anser att företag ska kommunicera med dem på ett sätt som är anpassat för dem personligen.
Vad gäller reklam som kunderna nås av tycker mer än hälften av B2C-kunderna att den är irrelevant för dem. Att dagligen bombarderas med reklambudskap som inte väcker något intresse är bara irriterande, och något som många kunder stör sig på. För B2B-kunderna anser en tredjedel att reklamen är irrelevant, så även där finns stort missnöje.
Lösningen på detta är givetvis att använda sig av tillgänglig teknik för att se till att du når dina kunder på ett bättre sätt med mer relevant information. Användandet av AI för att kunna personalisera budskap till kunder har blivit allt vanligare, och därmed har även kostnaden sjunkit. Programmatiska annonslösningar är idag vanligare än traditionell annonsering, och nu börjar analysmöjligheterna bli så stora att det till och med är möjligt att jobba med prediktiv marknadsföring som kan förutspå hur en kund kommer att reagera på ett reklambudskap.
Kraven har onekligen ökat på marknadsförare över hela världen, men kärnan i verksamheten finns ändå kvar – se till att hålla kunderna nöjda. Där finns en hel del att göra, med det gäller att tänka till och använda sig av de möjligheter som idag finns tillgängliga. Att göra som vi alltid gjort är inte ett framtidssäkert koncept, i alla fall inte när det gäller marknadsföring.