Marknadsförare ser fram emot personaliserade upplevelser och AI

Det kommer massor av ny teknik i marknadsföringsbranschen, och det pratas om såväl AI som AR, VR, IoT, röststyrning och nya metoder att hantera betalningar. Men när företagen tillfrågas visar det sig att de är mest exalterade över möjligheten att kunna leverera personaliserade upplevelser i realtid, och så klart AI.

Tidningen eConsultancy genomför varje år en studie som de kallar Digital Trends. De frågar då bland annat vilka teknologier som företagen är mest exalterade över för de närmaste tre åren. I år toppas alltså listan av möjligheten att leverera personaliserade upplevelser i realtid, något som 36 % av de tillfrågade håller med om. På andra plats, men 18 % av respondenterna, kommer AI, som på sätt och vis är en förutsättning för att kunna leva upp till den första punkten.

Att som företag kunna nå konsumenter med relevant och personanpassat innehåll vid rätt tidpunkt är något som börjar bli möjligt redan nu. Tekniken är dock inte helt färdigutvecklad, men inom tre år hoppas med andra ord en stor del av företagen att detta kan bli en del av deras vardag.

EConsultancys undersökning konstaterar att AI sannolikt är en viktig del i att kunna leverera dessa upplevelser. Dock visar deras undersökning att toppresterande företag är dubbelt så sannolika att implementera AI-funktioner i sin verksamhet som lågpresterande företag (28 % mot 12 %). Rösterna mot AI menar dock att tekniken fortfarande är för omogen (25 %), att de saknar tillräckligt med kunskap (41 %), eller att de saknar resurser (38 %) för att kunna införa AI som en del i deras marknadsföringsarbete.

Längre ner på eConsultancys lista återkommer de andra teknikerna. AR och VR är 15 % av företagen exalterade över, IoT och annan bärbar teknik ser 13 % fram emot medan endast 6 % ser störst möjligheter med röststyrning och smarta assistenter. Det hela ger en tydlig fingervisning om var de största investeringarna kommer att läggas, i alla fall från företagens sida.