Marknadsförare saknar kunskap för att analysera data

I en undersökning av 250 marknadschefer framkommer att 40 % ser avsaknad av data och förmåga att analysera data som den största utmaningen för deras kundrelationer.
Det är företaget Jaywing som genomförde studien på brittiska bolag i fyra olika industrier. Mer än 90 % av de tillfrågade anser att datahantering är en nyckelfaktor för deras verksamhet. Samtidigt menar alltså närmare hälften att de saknar de nödvändiga färdigheterna för att faktiskt analysera sin tillgängliga data.
Detta illustreras ytterligare av att endast 8 % menar att de gör kundupplevelsen personlig fullt ut, medan 65 % gör ingen eller väldigt lite personalisering av kundkontakten. Samtidigt förväntar sig kunderna ett personligt bemötande, och mycket av den data som krävs för att skapa personliga budskap finns också tillgänglig. Men det är i analysen som det brister.
Förvånansvärt nog anser hela 65 % av marknadscheferna att tillgången till data är en av deras företags största styrkor, så varför använder de då inte all denna data till att göra kommunikationen bättre.
Nick Evans, chef på Jaywing, menar att ”Medan en överväldigande majoritet av marknadsförare förstår den positiva effekt som datadriven marknadsföring kan ha på kundrelationerna och ROI, så saknar de kapacitet, kunskap och självförtroende för att använda det överflöd av data som finns tillgängligt för dem”.
På så gott som alla konferenser, event och seminarier idag pratas det om att vara data-driven och att skapa personliga upplevelser. Därför kan det tyckas förvånande att så få företag verkar aktivt arbeta med detta. Förhoppningsvis kommer dock alla dessa lärotillfällen att driva på utvecklingen. Samtidigt kan det vara betryggande för många företag att höra att de inte är ensamma om att inte ha kommit så långt på vägen mot en datadriven verksamhet. Att göra ”den digitala transformationen” är helt enkelt inte ett projekt som ros i hamn på en kafferast. Det kräver att omfattande arbete, mycket analys och en vilja att låta sig guidas av data snarare än hävd och beprövad erfarenhet. Men kanske innebär det ett uppsving för anställandet av marknadsanalytiker och nyttjande av undersökningsföretag. Där finns nämligen mycket av den kompetens som marknadscheferna i undersökningen upplever att de saknar.