Marknadsförare osäkra på mobilkommunikation med konsumenter

I en studie som genomförts av Mobile Marketing Association tillsammans med RadiumOne rapporteras att hela 66% av marknadsförare är osäkra på hur de ska identifiera kritiska köpsignaler via mobilen.
Även om de 300 seniora marknadsförare som ingick i studien höll med om att mobilanvändningen har ökat mängden tillgänglig data, är fortfarande osäkerheten stor kring hur de kan kapitalisera på denna data. Huvudsakligen är det svårt att läsa av kundens köpresa, och hela 61% av deltagarna i studien menar att de är tveksamma till om de kommer hitta nya kunder genom mobilen.
Craig Tuck, som är VD på RadiumOne menar att det krävs tre saker för att öka marknadsförarnas tillit till mobilen som köpverktyg.

  1. Identifiera kundernas köpsignaler. Det är idag svårt att förstå kundresan och därför blir det även svårt att tyda köpsignaler. Detta behöver utforskas mer för att marknadsförare ska kunna möta kunden vid rätt tillfälle.
  2. Bygga tillförlitliga prediktioner. Att kunna förutsäga vad som kommer hända vid olika typer av interaktioner är A och O i marknadsföring. Detta har utforskats väl i övrig marknadsföring, men inte i mobil marknadsföring.
  3. Hitta synergier mellan dessa båda för att öka ROI. Är det något som är viktigt i marknadsföring så är det resultatet på sista raden. Genom att kunna förutsäga vad som kommer hända, och förstå kundens köpsignaler finna förutsättningar för att skapa lönsamhet. Men det är inte självklart, och därför behöver de två första punkterna fungera tillsammans för att skapa önskat resultat.

Det är inte bara den direkt säljinriktade marknadsföringen som kämpar med kommunikationen via mobil, även varumärkesbyggandet upplevs som svårt. Att förstå var kunden är i sin resa är något som hela 38% av studiens deltagare menade var komplicerat.
Tidigare pratades det om att proaktiv marknadsföring (varumärkesbyggande) görs i den riktiga världen, medan responsiv marknadsföring (konsumentkontakt, ordermottagning) lämpar sig väl för mobilen och social nätverk. Men idag ser verkligheten annorlunda ut, och varumärken byggs och raseras väldigt snabbt via mobilinteraktioner, i synnerhet för de yngre generationerna. Så att vara såväl proaktiv som reaktiv i den digitala världen har blivit allt viktigare, men där saknas ännu kunskap och erfarenhet för att marknadsförare ska känna sig riktigt trygga.
Sannolikt kommer den här studien, och flera andra som genomförts nyligen, driva på utvecklingen av att förstå kunden och hur interaktionen bäst ska ske. I synnerhet nu när mobilen blivit det vanligaste sättet att såväl använda internet som att genomföra köp.