Konsumenter har dålig kunskap om AI

Över hälften av marknadsförare (65%) säger att de vet vad maskinintelligens är, och 61% har hört talas om eller vet vad maskininlärning är. Bland konsumenterna är det endast 35% som vet vad maskinintelligens och maskininlärning är.

Den nya kvartalsrapporten AI Radar visar också att konsumenters kunskaper om AI-relaterade teminologier är begränsad.

Enligt undersökningen är prediktiv text (78%), e-post filtrering (66%) och prediktiva söktermer (62%) de mest använda tjänsterna som baseras på AI. Det visar sig också vara viktigt för konsumenter att de kan hitta information (56%), göra deras liv lättare (45%) samt lära sig mer om ämnen (39%).

Nigel Gwilliam, konsult på IPA berättar: ”AI is bubbling up in all manner of places, but we don’t necessarily appreciate it as AI from the fuel injection and anti-lock brakes in your car to the heart of Youtube’s content filtering”. Han fortsätter sedan med berätta att branschen har möjlighet: “To engage and guide clients on AI and take the lead in demystifying the landscape for consumers so they can better understand the real benefits”.