Marknadsförare lämnar annonsbyråerna för att själva hantera den digitala affären

I en undersökning från Infectious Media menar 86 % av de 200 tillfrågade marknadsförarna att de planerar att flytta delar eller hela av sin programmatiska annonsering in i företaget istället för att låta en annonsbyrå hantera det. Anledningarna är flera, och annonsbyråerna måste nu anpassa sitt arbete för att inte helt bli övergivna av marknadsförarna.
De 200 tillfrågade marknadsförarna kom från Nordamerika, EMEA och APAC, men trots den stora geografiska spridningen var åsikterna i stort sett de samma. Hela 71 % menar att byråerna kämpar med att få ordning på programmatisk annonsering, och det är bland annat avsaknaden av transparens som bidrar till att företagen själva vill ha kontroll.
Marknadsförarna medger att det är svårt att mäta i programmatiska sammanhang, men hela 71 % av de tillfrågade menar att de har bättre kompetenser inom företaget att hantera programmatisk annonsering. Dessutom menar 53 % av de tillfrågade att byråernas nära koppling till publicister gör att klienter får minskad tilltro till byråerna.
Samtidigt ökar hela tiden komplexiteten och 96 % av deltagarna i studien tror att byråerna kommer spela en viktig roll i framtiden för att kunna förstå de många komplexa aspekterna av programmatiska lösningar. Men det kräver att byråerna anpassar sig och blir mer transparenta och flexibla. Enligt Martin Kelly, VD och medgrundare av Infectious Media, måste byråerna också möta annonsörernas specifika behov och önskan om mer kontroll över sin digitala annonsaffär.
Flera av de stora företagen har redan tagit kontroll över stora delar av sin annonsering, och hela 49 % av de tillfrågade större bolagen menar att de gärna vill ha full kontroll över såväl planering som relationerna med publicister. Dessutom har företag som Chase och Proctor & Gamble upplevt problem med såväl tekniken som med annonsfusk, vilket lett till att de ändrat hur de fördelar sin annonsbudget mellan digitala och analoga kanaler.
Framtiden är som alltid oviss, men för att byråerna ska kunna återta sin roll som relevanta och avgörande för bra annonsaffärer krävs ett nytänk. Att sälja en produkt eller tjänst utan specifikationer blir allt svårare, och såväl företag som individer kräver idag större insyn i verksamheten för att känna tillräcklig tillit till en leverantör. Det är precis vad byråerna nu upplever, och de behöver börja visa vad de gör, och hur de gör det, för att kunna locka till sig företag igen.
Utöver det krävs ett stort fokus på att förstå, och kunna förklara, hur programmatiska och andra typer av komplexa digitala annonsaffärer går till och vad byrån gör för att ge marknadsförarna bästa möjliga ”bang for buck”. För i slutänden är det pengar det handlar om. Ger varje spenderad annonskrona största möjlig avkastning? Om du inte kan förklara varför de du gör är värt att lägga pengar på så kommer du helt enkelt inte göra några affärer.