Marknadsförare har svårt att dra nytta av AI

Marknadschefer kämpar med att organisera och dra nytta av den enorma mängd information de har tillgång till och har svårt att dra nytta av de fördelar som AI erbjuder.
Det visar en studie från Forrester Consulting genomförd på uppdrag av Rocket Fuel. 66 procent av de intervjuade svarade att deras kunddata kommer från allt för många källor för att det ska bli överskådligt. 82 procent av dem svarade att prediktiv marknadsföring kommer att bli absolut nödvändig för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.
Rapporten ”The Next Wave of Digital Marketing is Predictive” innehåller svar från 579 seniora beslutsfattare inom marknadsföring från Frankrike, Tyskland, Italien Storbritannien, USA och Australien. Tillsammans ansvarar de för annonsering till ett värde av 1,2 miljarder dollar. Rapporten belyser många av de utmaningar, bland dem databehandling, som annonsörer och reklambyråer brottas med för att nå nya konsumenter med relevanta budskap i olika steg av deras köpresa.
“Forresters rapport är ett bevis för att varumärken enbart kommer att överleva om de implementerar AI-driven teknik,” säger David Gosen som är chef EMEA-regionen på Rocket Fuel.
Idag använder bara 30 procent av alla marknadsförare sin egen data för att förstå konsumentens behov, enligt rapporten. En brist på insikter gör det svårt att personanpassa annonser enligt 63 procent av de tillfrågade.
Respondenterna är överens om att prediktiv marknadsföring och AI-teknik är vad de behöver för att både säkerställa genomslagskraften och för att leverera analysdata. 86 procent av de tillfrågade sa att de planerar att utöka användningen av AI för att nå bättre insikter under de närmsta tolv månaderna, medan 80 procent kommer använda tekniken för att leverera optimerat innehåll över flera kanaler. 86 procent av dem menade även att prediktiv teknik kommer förbättra deras möjligheter till personanpassning.