Marknadsförare har lågt förtroende för organisationens förmåga att anpassa sig

I dagens snabba ekonomi gäller det att med blixtens fart anpassa utbudet för att inte tappa dyrt förvärvade kunder. Här avslöjar en rapport att marknadsförare har lågt förtroende för organisationens förmåga att anpassa sig.
Bara 16 procent av marknadsförare säger att deras företag är snabba på att anpassa produkter, paketering och marknadsprogram efter input från konsumenter.
Rapporten som heter The Responsiveness Requirement: how agile marketers act on consumer feedback to drive growth, avslöjar att bara 45 procent av marknadsförare anger att deras företag är “fairly good” att svara på marknadens förväntningar.
Vad det gäller detaljhandeln är det bara 12 procent som anger att deras företag är “extremely responsive”.
När studien granskade hur lång tid det tar innan man svarar på input från kunder svarade 78 procent att de gör det inom två veckor. 43 procent säger att de svarar inom 24 timmar. Men när det kommer till att uppdatera fysiska delar av erbjudandet svarade 21 procent att det kan ta upp till två veckor, 19 procent angav en månad som responstid och 59 procent sa att det oftast tar längre än 30 dagar.
“Digital, in the past several years, has emerged as the efficiency powerhouse: easy to create, easy to deploy and even easier to track, measure and prove return. But the impact of physical touchpoints like [point of purchase] and product packaging were asked to take a back seat: too hard to create, too hard to update, too hard to track and measure, and even harder to reimagine at the speed of customer expectation,” står det i rapporten.