Marknadsautomatisering och affärsutveckling

Det finns en korrelation mellan marknadsautomatisering och affärsutveckling visar en ny studie genomförd av Econsultancy på uppdrag av Act-On Software.
Act-On delade idag resultatet från studien, ‘The State of B2B Marketing Automation’, som undersökte mer än 350 personer inom B2B-marknadsföring i Nordamerika och Europa. Enligt undersökningen är ledande företag 24 procent mer benägna att säga att de använder marknadsautomatisering, och nästan två tredjedelar av dessa företag använder marknadsföringsteknologi, jämfört med 50 procent av andra företag.
Syftet med forskningen var att bättre förstå hur företag använder och värderar marknadsautomatisering, genom att titta på teknikens antagande, användarfall och uppfattad effektivitet. Marknadsautomatisering är en populär teknik i Nordamerika, och forskningen hade för avsikt att ta reda på om det är samma sak i Europa, och vilka skillnader som finns, om några, i hur marknadsautomatisering används och värderas i olika länder.
Drygt hälften av de undersökta B2B-företagen använder marknadsautomatisering, men endast 27 procent tror att det har ökat marknadsföringens bidrag till verksamheten. Det kan bero på att marknadsförare bara skrapar ytan när det gäller att använda marknadsautomatisering. Undersökningen visar att det bara finns tre områden där mer än hälften av de undersökta använder marknadsautomatisering: email, webbformulärer och landningssidor. Dessa är de mer basiska funktionerna inom marknadsautomatisering, vilket kan peka på en potentiell obalans mellan system, strategi och kompetens.
“Trots den viktiga rollen som marknadsautomatisering spelar i att hjälpa marknadsförare att leverera mot kommersiella mål, så fann undersökningen att 47 procent av företag inte använder tekniken”, säger Andrew Warren-Payne, Content Marketing chef och branschanalytiker hos Econsultancy. “Företag måste se till att de har så tydliga försäljnings- och marknadsföringsmål som möjligt och att de har processer och teknik på plats för att uppnå sina intäkter. Marknadsautomatisering verkar vara en konkurrensfördel för de flesta företag, så det är viktigt att de som ännu inte har investerat i tekniken tänker om sin nuvarande tillväxtstrategi.”
Lead nurturing, en standard praxis som underlättas av marknadsautomatisering, är ett område där man ser en märkbar skillnad vad gäller sofistikeringen mellan ledare och andra företag. Det skiljer 23 procentenheter i användningsnivån av marknadsautomatisering för lead nurturing. På samma sätt använder betydligt färre icke-ledare sina systems lead scoring funktioner (37 procent, mot 48 procent för ledare). Båda dessa områden är dock omtalade, då 50 procent respektive 47 procent av företag planerar att använda dessa taktiker i framtiden.
I alla områden är nordamerikanska företag 14 procent mer benägna att använda marknadsautomatisering än sina europeiska motparter. I vissa kategorier, såsom inom CRM-integration, sociala medier, webbformulärer och kontobaserad marknadsföring, är det med stor marginal. Svaren tyder på att Nordamerika ligger långt före Europa när det gäller marknadsautomatisering. Betydligt fler svarande i Nordamerika säger att marknadsautomatisering har hjälpt deras företag med kapitalavkastning än i Europa (91 procent mot 72 procent).
“Marknadsförare står inför en skiftande och skrämmande värld”, säger Michelle Huff, CMO på Act-On Software. “Ett trångt försäljningslandskap, kanaler på nätet som flerdubblas i en stadig takt, en helt digital kundresa, och kunder som är mer i kontroll än någonsin tidigare. Som marknadsförare måste vi navigera oss genom denna förändring för att lyckas. Alltmer ser vi att företag omfamnar modern marknadsföringsteknik som marknadsautomatisering för att bättre konkurrera och uppnå sina affärsmål.”