Marknaden ställer om avslöjar siffror från Objektvision

Objektvision har presenterat de senaste siffrorna från marknadsrapporten Objektvision Insights som visar en kraftig ökning på efterfrågan av lediga lokaler.

Antalet annonsvisningar på exempelvis kontorslokaler har ökat i hela landet med 15 procent, jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt i storstäder som Stockholm (+20 procent) och Göteborg (+34 procent) som den största ökningen sker. Samtidigt har utbudet minskat vilket tyder på att fler kontorslokaler blir uthyrda i förhållande till vad som publiceras.

Siffrorna visar tydligt att det finns ett stort intresse för lediga kontor. Till exempel har annonser på kontor i Stockholms län visats över 160 000 gånger under september. Att marknaden håller på att ställa om ser vi tydligt i siffrorna från Objektvision Insights,” säger Peter Bergström.

När vi jämför september månad med augusti ser vi ökningar för alla typer av lokaler som kontor, butiker, lager och logistik samt verkstäder och industrier. Antalet klick på lediga lokaler i hela landet ökade under september månad med upp till 22 procent. Det är framförallt större lokaler (över 200 kvm) som fått flest klick per annons.

Under september ökar nästan alla parametrar och områden i hela landet. Om det finns några lediga lokaler som ännu inte publicerats på Objektvision.se är det dags att göra det nu,” säger Peter Bergström, VD på Objektvision.

Om Objektvision Insights
Rapporten Objektvision Insights ges ut kvartalsvis, och innehåller unika data om allt från ledig yta och antal sökningar till annonser och skräddarsydda jämförelser. Rapporten kan beställas från objektvision.se/marknadsrapport.