Marknaden för online video växer och reklamfilmerna når fram

Tillväxten för online video växer i oförminskad takt. När man jämför volymen sålda impressions 1:a helgen i juli i år med motsvarande helg 2015 är bilden tydlig.

 

Grafen avser impressions första veckan i juli gällande MTG, TV4 samt Discovery Networks.

 – Att tittandet på online video ökat dramatiskt de senast året och att annonsörernas investeringar ökat kraftfull är välkänt på marknaden. Likaså vet de flesta att det finns svackor på sommaren. Nu ser man dock tydligt att den tillväxt som marknaden uppvisar även framträder en sommarhelg. Antalet sålda impressions har nämligen under första helgen i juli ökat med 22 % 2015-2016, säger MMS VD Magnus Anshelm. Fotbolls-EM och andra faktorer kan inverka, men totalbilden är ändå tydlig, fortsätter han.

 Man ska också ta i beaktande att Aftonbladet inte ingår i denna jämförelse eftersom de kom med i valutan först i oktober 2015. 

 När MMS nu släpper data över hur stor andel som ser hela reklamfilmen på Internet, Completion Rate, framträder tydliga mönster på marknaden.

Under första helgen i juli (1-3/7) landande en genomsnittlig Completion Rate på 97 %. Inte heller spännvidden mellan de filmer som har högst och de som har

lägst Completion Rate är särskilt stor utan dessa sträcker sig från 90 % till 100 %.

 Man bör också notera att Aftonbladet inte ingår ännu eftersom det hittills inte varit möjligt att mäta completion rate på deras spelare. Aftonbladet beräknas ansluta efter denna sommar.

Grafen avser de lägsta, högsta samt snittnivåerna för completion rate gällande första veckan i juli för MTG,TV4 och Discovery Networks.

 – Det sprids många myter i vår bransch om att ingen tittar på reklamfilmerna på Internet. Nu kan MMS med färsk kvalitetskontrollerad data visa hur fel detta är. Det är istället så att ca 19 av 20 konsumenter tittar på hela reklamfilmen från början till slut, säger MMS VD Magnus Anshelm.