Marknaden för mobilanalys ökar i värde med nära tjugo procent

Enligt en prognos kommer marknaden för mobilanalys att omsätta hela 48 miljarder kronor senast år 2024.
Så vad är då mobilanalys?
Jo, det är när ett företag arbetar med att analysera hur vi använder våra mobiler för att titta på sajter, använda appar och allt det där vi gör med mobilen.
Enligt företaget Research Nester kommer analysmarknaden för mobila enheter att explodera i samma takt som att allt annat blir mobilt. Förra året omsatte mobilanalys 16 miljarder kronor och den förväntas alltså öka till hela 48 miljarder om sex år.
Företag som fokuserar på Android och analyserar den plattformen kommer att skörda mer än några andra, eftersom Android förväntas växa snabbast.