Marknaden för digital audio i stark tillväxt

Under parollen ”Det nya ljudlandskapet” arrangerade IAB Sverige igår ett seminarium om audio. Det var IAB:s Task Force Audio som stod bakom arrangemanget och dess ordförande Mattias Björkman från Bauer Media inledde med att berätta att drygt 4,4 miljoner svenskar (SIFO Kantar) lyssnar varje vecka på någon form av digitalt ljud, en tillväxt på 25% sedan 2015.

Eventet bjöd även på mycket annan spännande information om såväl röststyrning och jämförelser mellan poddar och annan media, samt hur man kan arbeta med reklam i poddar för att få bästa effekt.

Med digital ljud avses tjänster om distribueras till konsument via internetuppkopplade plattformar. Hit räknas bl a musiktjänster, radio via internet och poddar. Mattias berättar att enligt Orvesto Konsument ligger veckoräckvidden för strömmad musik på 47%, medan den är 25% för poddar och 20% för radio över internet. Mattias menar också att den digitala lyssnaren är unik därför att denne är mobil – kan nås hela dagen, är uppmärksam – lyssnar oftast i hörlurar och är engagerad – aktiv och lojal.

Därefter kom Magnus Friberg, Product Marketing Manager för Google Assistant, som berättade att Googles röstassistent nu har lanserats på svenska. Conversational computing kallas det för när människa och dator interagerar med rösten, ett koncept som har utvecklats snabbt på senare tid genom tekniska framsteg. Röststyrning har nu börjat nå en mycket hög nivå av naturlighet och att tjänsterna börjar komma ut på manistreamplattformar, t. ex. kan man tala in ett SMS istället för att skriva det. Magnus berättar också att tekniken medger att människors persona kartläggs så att t. ex. chatbotar kan justera sitt tilltal efter vem som använder tjänsten.

Nästa upp scen var Fredrik Hermansson från Acast som berättade om Poddindex, en lista som redovisar lyssnandet på olika poddar. Listan har tillkommit för att hjälpa annonsörer att jämföra olika nätverk och poddar med varandra samt kunna jämföra poddar med andra digitala medier. Fredrik berättar vidare att det har varit en del utmaning med att kunna mäta lyssnandet på poddar eftersom poddar, till skillnad från andra digitala medier, är tillgängliga över en mängd olika plattformar, inte bara avsändarens. På Poddindex, som backas av alla stora audioutgivare i Sverige, så har man arbetat fram definitioner av Lyssning och Räckvidd och som nu är branschstandard. T. ex. mäts lyssningen genom att man skall ha lyssnat minst 1 minut på en streamad podd, eller att man har nedladdat ett helt avsnitt.

Annika Jansson från Tre Kronor Media och Åsa Poltrago från Mediacom berättade sedan om kreativiteten som finns inom poddar. De menar att kreativiteten hos innehållsskaparna ofta är väldigt hög men att det finns mycket potential för ökad kreativiteten i reklambudskapen. Ofta är reklam I poddar en kopia av reklam som sänds i radio, vilket inte fullt ut drar fördel av den speciella miljö som poddlyssnandet erbjuder. Vidare berättar Annika och Åsa att det i Sverige finns potential i att öka de programmatiska köpen av audio. De svenska volymerna är fortfarande mycket låga, medan man i många andra länder har kommit betydligt längre.

Sist ut på dagens seminarium var Felicia Lagerwall från Perfect Day Media som berättade om hur en podd kan fungera tillsammans med visuella medier och hur det kan stärka upp en kampanj. Felicia berättade om en kampanj för Stayhard där Alex & Sigge i ett antal filmer berättade om olika klädesplagg som de mindes från sin barndom. Eftersom barndomen är ett återkommande tema hos Alex & Sigge så kunde detta med trovärdighet kopplas till en kollektion kläder hos Stayhard.

Avslutningsvis puffade Charlotte Thür, VD för IAB Sverige, för att den nya versionen av ”Handbok för Digital Audio” nu är släppt och tillgänglig för nedladdning från IAB här

Artikeln är skriven av:

Ulf Tjerneld, Insight analyst
Inizio