Marknaden för analytiker inom sociala medier fortsätter växa

Enligt en färsk rapport ser det ut som att marknaden för dem inom analys av sociala medier har en ljus framtid, med en årlig tillväxt på 27.6 procent. En del av förklaringen är de sociala mediernas ökande betydelse för företagande.

Med en ökning från ca 136 ($1.6 miljarder USD) miljarder kronor 2015 till beräknade 460 miljarder kronor ($5.4 miljarder USD) år 2020 så ser det onekligen starkt ut.

Läs mer: Årets tips: utbilda dig till tekniker eller analytiker!

Den förväntade massiva tillväxten tros komma bero på en fortsatt övergång från traditionellt informationssamlande till avancerade analystekniker inom företagsvärlden. Samtidigt ser man också en massiv tillökning av antalet användare av sociala medier.

Den Nordamerikanska regionen spås fortsätta vara den mest inkomstbringande regionen inom analysbranschen under de kommande fem åren, medan vårt Europa kommer tätt bakom. En förklaring till dessa regioners fortsatta tillväxt är den djupgående närvaron av sociala medier-analytiker inom företagsvärlden som exempelvis tillverkningsindustri, sjukvård och transporter.