Marketagent expanderar till Finland och Danmark

Det österrikiska undersökningsföretaget Marketagent.com expanderar nu sin verksamhet med tre nya ISO-certifierade paneler. En i Danmark, en i Finland och en i Grekland. Frågan är om de snart även kommer till Sverige?

Marketagent.com grundades för 17 år sedan och fokuserar på webbpaneler som de använder för att undersöka beteenden. Företaget har idag 25 anställda och kontor i Österrike, Schweiz och Slovenien. Med tillskottet av de tre nya panelerna har de tillgång till konsumentinformation i 45 olika länder.

Företaget var det första i Tyskland som hade en webbpanel certifierad enligt ISO 26362-standarden. ISO-standarden för undersökningsbranschen håller just nu på att genomgå en revidering, något som sker vart femte år.

I Sverige är knappt några undersökningsföretag ISO-certifierade, och processen att få en sådan certifiering är förhållandevis krånglig. Det är därför relevant att fråga sig om Marketagent.com även kommer att expandera till Sverige. I nuläget finns dock ingen information om någon sådan expansion.