Maria Hagman går till IAB Sverige

Maria kommer från och med maj att jobba som kommunikatör och projektledare. Maria har senast arbetat som marknadskommunikatör och tidigare varit egenföretagare inom sport och hälsa.
Från ett decennium i Storbritannien har hon med sig en examen i psykologi och studier i marknadsföring samt arbetslivserfarenhet från bland annat shopping-TV.
IAB Sverige fortsätter sin snabba tillväxt med idag 210 medlemmar och nu fyra anställda.