Människor vill se ansikten i företagens kommunikation

När du ser ett ansikte ökar din uppmärksamhet, och används det i ett företags kommunikation så ökar sannolikheten att du tycker om varumärket. Det visar en ny studie från USA, och ligger väl i linje med tidigare forskning som visar att människor vill få en personlig relation till sina favoritvarumärken.
Studien ”Seeing faces: The role of brand visual processing and social connection in brand liking” undersökte just hur ansikten påverkar hur människor processar och skapar en social koppling till varumärken. Resultatet visar, föga förvånande, att uppmärksamheten ökar och att människor är mer benägna att tycka om ett varumärke som använder ansikten i sin kommunikation.
Eftersom studien genomfördes i USA var de även tvungna att kontrollera om detta gällde oavsett vilken hudfärg såväl bilderna som konsumenterna hade. Det visade sig att hudfärgen hade ingen påverkan på resultatet, utan genom att följa ögonrörelserna kunde forskarna konstatera att det är ansiktets form som gör att hjärnan blir mer uppmärksam. Sannolikt är detta en djupt rotad funktion då människor är sociala varelser och att vara uppmärksam på andra människors ansikten är ett sätt att få viktig information om individerna i gruppen.
Läs även: Känslor är avgörande för att skapa bra kundupplevelser
Studien använde även påhittade företag och reklamannonser för att undvika att befintliga åsikter om varumärken skulle påverka resultatet. Men slutsatsen av detta blir att när företag kommunicerar sitt varumärke tillsammans med en bild som konsumenterna uppfattar som ett ansikte ökar det chansen att konsumenten gillar varumärket.
Läs även: Spotifys nye VD i Australien vill tillbaka till grunderna i marknadsföringen
För företag och annonsörer betyder det att kommunikationen behöver ha fler ansikten och människor. Som vi skrev igår ökar intrycket ytterligare om kommunikationen sker genom rörlig bild med ljud, eftersom fler sinnen då aktiveras. Det ligger även i linje med uttalandet från Spotifys nye Australiensiske VD som menade att företag behöver göra sina varumärken mer humana, och menade att relationen mellan företag och konsument behöver bli mer som relationer mellan människor. Att ha en person som det går att identifiera sig med, och som du tycker om, gör det enklare att ha en positiv relation med varumärket. Ett tydligt svenskt exempel är Ica-Stig, som snabbt blev känd i hela Sverige och som troligtvis gjort mer för Icas kundrelationer än alla rabatter sammantaget.d