Människor vill ha oberoende nyhetsmedia

I en stor undersökning bland 38 länder framkommer att en majoritet vill att nyhetskanaler ska vara politiskt obundna och rapportera oberoende nyheter. Samtidigt är de som har liknande åsikter som det styrande partiet oftast mer nöjda med nyhetsrapporteringen än de som är i opposition, bortsett från ett land.

Undersökningen gjordes av Pew Research Centre och omfattar 38 länder runt om i världen. I genomsnitt anser 75 % av alla tillfrågade att det aldrig är acceptabelt att en nyhetskanal favoriserar en politisk agenda över en annan, medan 20 % menade att det ibland kan vara ok. Det är med andra ord endast 5 % av de som tillfrågats som tycker det är ok med politiskt knutna nyhetskanaler, trots det verkar en politisk agenda vara mycket vanligt, såväl i Sverige som i andra länder.

De som hade starkast åsikter om nyhetskanalers politiska agenda var Spanien (89% emot) och Grekland (88% emot). Generellt sett är invånare i de Europeiska länderna mer emot politisk påverkan av nyhetskanaler, utan förespråkar oberoende nyhetsrapportering. Däremot var det endast 52 % av de tillfrågade som upplevde att nyhetskanaler levde upp till förväntningarna på en oberoende rapportering, medan 44 % ansåg att de inte lyckades med det. Intressant nog är det just Spanien och Grekland som toppar listan över invånare som är missnöjda med nyhetsrapporteringen. Andra missnöjda länder är Sydkorea, Libanon och Chile.

Samtidigt pekar studien på att de som stödjer det styrande partiet är mer nöjda med nyhetsrapporteringen än de som är i opposition. Sannolikt eftersom nyhetskanaler tenderar att rapportera om vad landets styrande organ gör, snarare än vad oppositionen gör. Det enda land som avviker från denna trend just nu är USA, där det är fler republikaner än demokrater som är missnöjda med nyhetsrapporteringen, trots att republikanerna är vid makten. Frågan är om detta enbart beror på den stora rapporteringen om allt som president Trump gör, eller om det generellt är så att republikaner är mer missnöjda med nyhetsrapporteringen.

Mot bakgrund av detta kan det däremot vara värt att fundera på vilken politisk agenda våra svenska nyhetskanaler har, i synnerhet som det är val i år. En majoritet av människor är för en oberoende nyhetsrapportering, men kan vi verkligen lita på att den är oberoende? Flera kanaler är tydliga med att de lutar åt det ena eller andra hållet, men i vilken utsträckning påverkar det hur nyheter väljs ut och presenteras? Det kan vara en svår nöt för vanliga medborgare att knäcka, om man inte satsar på att läsa alla nyheter för att bilda sig en totaluppfattning, men det låter som ett oerhört tidskrävande tillvägagångssätt. Så under valåret i år vore det önskvärt med helt oberoende nyhetsrapportering, även om det sannolikt är svårt att uppnå.