Människans nya roll när maskinerna tar över

Allt oftare ställs frågan vad vi människor ska göra när maskinerna blir smartare än oss. Redan idag har frågan blivit relevant när det talas allt mer om Big Data, datamängder som per definition är så stora att inte ens den smartaste människa kan greppa dem helt och fullt.

Samtidigt är exemplen många på att all denna Big Data, trots våra supersnabba och supersmarta datorer, inte kommer till användning ens till en bråkdel av dess potential. Datorer skyddar oss inte mot terroristattentat, sjukdomar eller politisk korruption, hur mycket data de än förfogar över. De behöver hjälp av människors klurighet, kreativitet och irrationalitet, lika mycket som människor behöver hjälp av datorkraft för att göra det mesta av det material som finns tillgängligt.

Just här ligger människans framtida roll i Big Data-världen, hävdar Ron Miller i Techcrunch: som en samarbetspartner på lika villkor med datorerna. Läs hela artikeln här.