Mannen som automatiskt deltog i tusentals tävlingar på Twitter

Att retweeta något för att kunna vinna något är en vanlig tävlingsform för att skapa följare till en kanal. Hunter Scott kom på att han kunde automatisera sitt deltagande och det resulterade i 165.000 tävlingar.

Hunter skapade en Twitterbot som letade upp fraser som ”retweet to win” på Twitter och genererade retweets. Under nio månader deltog han i 165.000 tävlingar med blandat resultat. Av alla tävlingar han var med i vann han nära 1.000 av dem. Dock valde Hunter att inte ta emot alla priser, som de flera visade sig vara rena bogustävlingar med obefintliga priser.

> Läs mer här