Många stänger av annonsblockerare om innehållet är tillräckligt intressant

Annonsblockering har blivit en verklig utmaning för både medier och annonsörer. Under Q4 2015 har nära 40% av svenskarna någon tjänst för annonsblockering. Samtidigt som användandet växer kraftigt, är det också många som tillfälligt kan tänka sig att stänga av annonsblockerare om detta krävs för att få tillgång till intressant innehåll, skriver Mediavision.

Tjänster för annonsblockering, som t ex Adblock Plus och Crystal, har kommit att bli allt populärare, både i Sverige och i övriga världen. Under fjärde kvartalet uppger nära 40% av svenskarna i åldrarna 15-74 år att de använder annonsblockerare på sin dator, surfplatta eller mobiltelefon. Mest utbrett är fenomenet för datorer, medan bara 10% blockerar annonser på sin surfplatta eller mobiltelefon.

Även om användandet av annonsblockerare har ökat kraftigt, är det relativt många som säger sig vara villiga att stänga av tjänsten för att få tillgång till visst innehåll. Konsumenten är med andra ord, trots allt, villig att acceptera reklam för att få tillgång till visst innehåll. När användare av annonsblockerare stött på en hemsida eller tjänst som kräver att reklam kan visas, uppger 40% att de då tillfälligt stängt av annonsblockeringen för att komma åt innehållet.

“Annonsblockering är ännu ett exempel på hur konsumenten får allt större makt på mediemarknaden. I dagsläget ser vi hur aktörer angriper utmaningen på olika sätt; exempelvis genom att inte tillåta adblock-användare att ta del av innehåll, kräva kontoregistrering eller att experimentera med nya, innovativa annonsformat. Oavsett handlar det för publicisterna om att bygga strategier för att kompensera för minskade annonsintäkter”, säger Marie Nilsson, VD Mediavision.