Många pratar om det, men få har det

Devisen kan appliceras på många saker, men just nu handlar det om smarta hem. Trots stort utrymme i media är det endast 11% som använder smarta hem-produkter.

Just nu pågår IFA-mässan i Berlin, ett event där elektronik avsedd för konsumentmarknaden visas upp. Till årets mässa har organisationen ”The Smart Home League” genomfört en studie kring användningen av smarta hem-produkter i Europa. Resultatet visar att endast 11% av Européerna använder sig av någon smart produkt i sitt hem.

Den låga användningen står i stark kontrast till det intresse som européerna visar för smart hemteknik, hela 63% av respondenterna är positiva till smarta produkter, och i Italien och Spanien är siffran över 80%. Men medvetenheten om vad den här typen av produkter faktiskt kan hjälpa till med är förvånansvärt låg. I synnerhet som smarta produkter från ett flertal tillverkare (IKEA, Philips, Apple, Amazon, Google, etc.) frekvent förekommer i press och reklam.

Av de som tillfrågats räknar 37% med att köpa en smart produkt inom det närmaste året. Tittar man närmare på den siffran framkommer dock att en överväldigande majoritet av dessa (68%) redan har en smart produkt. Så i realiteten är det endast knappt 12% av nya användare som tänkt skaffa en produkt för det smarta hemmet.

Så även om det pratas mycket om det, och det finns en förväntan från leverantörerna att fler ska börja anamma den nya tekniken, så är det sannolikt mycket långt kvar innan smarta produkter finns i varje persons hem.

Vill du läsa mer om smarta hem har vi skrivit ett flertal artiklar på ämnet.
Du hittar alla artiklar här!