Man, Millennial och gift – drömkonsumenten för dig som vill ha engagemang

En ny studie kring kundengagemang visar att “millennials” (alltså de mellan 18-34 år), män och gifta par har den högsta nivån av engagemang. Men de skandinaviska länderna hamnade i botten av skalan.

Studien kommer från kundengagemangsföretaget Affinion, som samarbetat med Oxford Brookes University och gjort undersökningar med 18 000 konsumenter i 13 olika länder.

Man skapade en skala från 1-100, och poängvärdet sätts efter att man låtit konsumenterna svara på frågor kring deras förhållande till sin bank, mobiloperatör och favoritåterförsäljare. Resultaten visar att:

  • Millennials (de mellan 18-34 år) har högsta nivån av engagemang till alla dessa tre kategorier, med en genomsnittspoäng på 67 – 70.
  • De över 65 år hade däremot ett genomsnitt på 61.
  • Gifta deltagare visade på högre engagemangsnivåer än singlar, med 67 mot 64 poäng.
  • Män hade starkast band till sin bank och mobilteleoperatör (68 och 65 poäng).
  • Men det var kvinnor som hade de starkaste banden till sin favoritåterförsäljare (69 poäng).
  • Det globala genomsnittet var 66 poäng.
  • Dock så ligger de skandinaviska länder i botten på listan, med ett genomsnitt på 58-60 poäng.

Att bygga en långsiktig relation med sina kunder är enligt de flesta experter väldigt viktigt för företag, och studien är (enligt upphovsmakarna) den första som försökt kartlägga hur denna lojalitetsprocess skapas. Kolla in studien själv för mer information här.