Målsättning med digitalt stöd

Att sätta mål är det första steget, men sedan ska målen följas upp och medarbetarna behöver få uppmärksamhet när målen nåtts. Som chef kan det vara svårt att hinna med allt detta, men lyckligtvis finns det flera verktyg som kan hjälpa till i processen. Vill du lära dig mer om målsättning startar vi nu utbildningar i detta. Här hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig direkt!

Detta är del 5 i en artikelserie om Målsättning

Del 1 finner du här, Del 2 finner du här
Del 3 finner du här, Del 4 hittar du här.

”What gets measured gets done” är en gammal klassisk devis, och de flesta vet att om ingen kollar vad man gjort så är det lätt att låta bli, eller bara göra ett halvdant jobb. Uppföljning och uppmärksammande av måluppfyllnad är därför A och O att ha med redan när man sätter målen. Det finns tre viktiga frågor att ha med i målsättningsprocessen:

  1. Vilka delmål finns på vägen?
  2. När ska målen stämmas av?
  3. Hur vet vi när vi nått målet?

Som chef händer det sedan att förutsättningarna ändras, tiden springer iväg och det är svårt att hinna med all uppföljning. Idag finns det däremot flera system som kan hjälpa till med detta. Programmen som finns för att skriva in mål och sedan låta chefen och medarbetaren uppskatta hur långt man kommit är många. Dessvärre fyller de bara en funktion om man aktivt använder dem, vilket oftast bara sker i samband med medarbetarsamtalet en gång per år. Vad som saknas är den återkommande uppföljningen!

Med dagens mobila apparater och mobila appar är lösningen inte långt bort. Det finns företag som specialiserat sig på att skapa appar där varje medarbetare regelbundet får en information och uppdatering om sina mål. När delmål eller helmål nåtts kan en uppskattning automatiskt ges till medarbetare. Information om ändrade förutsättningar kan skickas ut till berörda projektdeltagare och uppdateringar om hur ett projekt fortskrider kan skickas ut för att visa att det händer saker.

En vanlig fråga är dock om inte uppmuntran via en mobil app kan upplevas som opersonligt. Studier har dock visat att eftersom våra mobila apparater idag är så tätt knutna till oss som personer så är det nästan som en förlängning av oss själva. Vi skulle exempelvis inte låna ut vår telefon till vem som helst för att låta dem kolla Facebook via vår telefon. Det skulle helt enkelt kännas för privat. Då finns möjligheten att utnyttja denna känsla, och formulera uppmärksammande utskick på ett sätt som tas emot personligt.

Även chefen kan få dessa notiser, och på så sätt hålla sig uppdaterad om medarbetarnas framsteg för att kunna ge ett riktigt personligt uppmärksammande vid tillfälle. Detta blir då en ytterligare förstärkning av att medarbetaren presterat väl, och skapar en ökad känsla av stolthet. Eftersom medarbetaren redan fått uppskattning (digitalt) behöver chefen egentligen inte göra det själv. Att då få en extra klapp på axeln signalerar en prestation utöver det vanliga, och bidrar till ökad motivation.

Du får självklart inte glömma bort att det fortfarande är du som är chef, och att din närvaro är högst avgörande. Allt för många medarbetare beklagar sig över frånvarande chefer, samtidigt som chefen har dåligt samvete över att inte hinna med. Genom att använda tillgängliga verktyg på ett smart sätt kan du hjälpa till att adressera det här problemet. Medarbetarna kan känna ökad närvaro från chefen då de får uppskattning och information löpande. Chefen ges samtidigt möjlighet att både minska sin stress, och hålla sig bättre uppdaterad med allt som händer bland sina medarbetare. Chefen kan därför vara mer mentalt närvarande i mötet med medarbetarna. Det kan helt enkelt bli en bra lösning för alla parter.