Mål för teamet – Mål för företaget

Dagens team behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Men hur sätter man mål för ett team som är intressanta för individerna och som samtidigt driver företaget framåt? Vill du lära dig mer om målsättning startar vi nu utbildningar i detta. Här hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig direkt!

Detta är del 3 i en artikelserie om Målsättning.
Del 1 finner du här och Del 2 finner du här.

I dagens företag och organisationer arbetar vi mer och mer i grupper och team. De uppgifter vi är satta att lösa, i synnerhet i digital media och marknadsföring, är helt enkelt för komplexa för en individ att utföra själv. Teamet måste därför kunna arbeta tillsammans för att nå sina mål. Men för att det ska lyckas måste alla i teamet känna sig engagerade och delaktiga i målet. För det är viktigt att komma ihåg att det är individuella människor som i slutändan ska känna sig motiverade och inspirerade av målet för att utföra jobbet.

Först och främst behöver målet vara något som kräver att alla i teamet arbetar tillsammans. Om någon individ antingen kan ”flyta med” eller inte behövs kommer motivationen att sjunka, både för den individen och för teamet som helhet. Det är aldrig roligt när en teammedlem får sitta på bänken.

Det är även viktigt att målet inte är detsamma som teamets ordinarie arbetsuppgifter. För att vara ett mål behöver det vara något att kämpa för, och finnas en risk för att man inte klarar. Givetvis får inte målet vara ouppnåeligt eller för beroende av utomstående faktorer. Teamets prestation måste kunna påverka resultatet, och inte bara vara en effekt av kunders beteende eller andra avdelningar.

En tredje viktig sak i att sätta mål för en grupp är hur prestationen ska belönas. En bra devis här är ”Sätt mål för gruppen men belöna individuellt”. Varje individ behöver belönas dels efter sin individuella prestation, och dels efter vad personen drivs av. En klumpsumma pengar är inte nödvändigtvis något som alla motiveras av.

Så när vi sätter samman dessa tre får vi följande effekt: Teamet inser att de tillsammans måste kämpa för att nå målet. Det finns en risk för att misslyckas, vilket gör att det inte är något enkelt eller självklart. Alla i teamet måste fylla en specifik del, och därför kan ingen bara hänga på. Ingen är heller direkt utbytbar, utan alla behöver vara med för att nå målet. Belöningen är något som delas ut i förhållande till varje individs egen insats, vilket gör att belöningen känns rättvis. Dessutom är belöningen något som varje individ själv är intresserad av, och kommer att kämpa för.

Resultatet blir att teamet kommer kämpa för att hjälpa varandra efter bästa förmåga. De uppgifter som inte medlemmarna direkt kan hjälpa varandra med kommer man att peppa och uppmuntra varandra kring. Ett team som är fokuserat på samma mål kommer dessutom ha bättre förutsättningar för att kreativt hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Som expert på människors beteenden kan jag heller inte nog understryka vikten av att uppmärksamma och fira framgång. Att som team uppmärksammas för sin prestation av chefen är ofta värt betydligt mer än den belöning som kopplades till målet. Låt teammedlemmarna få känna sig som de hjältar de är!