Majoriteten vill själv välja vilket företag som får deras data

I en rapport från Mindshare svarar 65 procent att de är mycket selektiva i vilka varumärken som får ta del av deras data. Över hälften tycker att företag borde göra ett bättre jobb med att personalisera sina tjänster.
Varför dela data till företag som ändå inte gör något med den, alltså gör min egna upplevelse mer personlig och bättre? Så tänker inte bara jag utan en majoritet av tillfrågade personer i en studie som genomförts av Mindshare.
Rapporten som heter Future of Retail CX har fråga 1.000 personer i England som äger en smartphone om deras syn på att företag tar del av deras data. 60 procent tycker att varumärken måste bli bättre på att tekniskt underhålla dem. Varför samla in data när de inte kan göra något nytta med den?
Studien avslöjar också att 37 procent använder sin mobil för att googla fram information eller priser om produkter samtidigt som de är i butiken. Och en majoritet (65 procent) tror att vi kommer att använda mobilen oftare i butiker för att göra upplevelse bättre.
Trots att vi alla, mer eller mindre, är online tycker 83 procent att butiker fortfarande behövs så att man kan känna och klämma på produkterna innan man köper dem (online då eller?)