Majoriteten vill inte byta användardata mot erbjudanden

Många är med i butikernas olika lojalitetsprogram för att få bättre priser. Men de flesta av dessa är mer skeptiska kring hur deras shopping- och användardata används, visar en undersökning.

I en studie kring konsumtionsdata och integritet från Pew Research Center visar det sig att färre än hälften, 47 procent, är positiva till att deras deras shoppingdata delas med tredjepartsaktörer.

Hela 32 procent var bestämt emot, och 20 procent svarade med veligt med ett “det beror på”.  Över 500 vuxna konsumenter i USA deltog i studien.

Det visar sig också att inställningen kring användardata skiljer sig åt över åldrarna, där majoriteten av konsumenterna över 50 år var bestämt emot (39 procent). I åldersgruppen 18-49 var motsvarande siffra 27 procent.

Acceptansen var också högre bland de med lägre inkomster, med 56 procent för respektive 43 procent bland höginkomsttagarna.

Studien visar också att det som efterfrågas bland konsumenterna är mer transparens från företagen. Man vill veta mer om vad som händer med ens konsumtionsdata – hur många tredjepartsaktörer som får ta del av den, och hur personlig datan egentligen är.

Läs mer: Öppna Data – när börjar vi utveckla?

Många går också med i lojalitetsprogrammen mest för att kunna ta det av rabatterna, och ställer sig egentligen rätt skeptiska till samlandet av användardata. Företagen kanske tolkar detta som ett stöd eller acceptans av systemet, medan det faktiskt inte alls är så populärt bland konsumenterna.

Källa: AdAge