Majoritet av alla kunder är skeptiska till hur företag hanterar deras data

Salesforce har publicerat den andra utgåvan av rapporten State of the Connected Customer som avslöjar att 57 procent av alla kunder känner sig obekväma i hur företag hanterar deras personuppgifter.

En majoritet av alla kunder är skeptiska till hur deras personuppgifter skyddas, samtidigt som de vill ha mer personliga och kontextuella upplevelser. Det visar sig att 79 procent av kunderna är villiga att dela sina personuppgifter i utbyte mot bland annat produktrekommendationer. Hela 75 procent har samma inställning vad det gäller tjänster. Marknaden har med andra ord hamnat i en paradox. Hur kan företag personalisera sitt erbjudande om de inte får tillgång till nödvändig data? Och vad kan företag göra för att öka och behålla kundernas förtroende? Frågeställningar som dessa besvaras i rapporten State of the Connected Customer.

Hela 6 av 10 kunder tror inte att företag har deras bästa i åtanke, när det kommer till deras personliga data. Nära hälften (48 procent) tror att företag som får deras data inte kommer att göra ett bra jobb i att skydda den. Tyvärr, ökar kundernas skepticism med tiden. I snitt anser 60 procent av alla kunder att deras förtroende i hur företag hanterar deras data har minskat bara de senaste två åren. Trots detta visar rapporten att kunder vill ge bort sin data för att få mer personliga upplevelser.

Nära 80 procent av kunderna kan tänka sig att dela med sig av personlig information i utbyte mot ett mer personligt innehåll, i alla kanaler och enheter. Hela 79 procent av kunderna kan tänka sig, i utbyte mot sin data, ha personanpassade tjänster som redan vet vem de är och hur de vill använda tjänsten.

Nära samtliga (95 procent) kunder uppger att deras förtroende för företag även ger en ökad lojalitet. Att ses som en person och inte ett nummer i en databas anser över 80 procent av kunderna vara av stor vikt i relationen med olika företag.

– Vinsten för företag ligger i att vinna över kundernas förtroende. Med förtroende kommer data och med data kommer möjligheten att personalisera, vilket i sin tur leder till ökad lojalitet, säger Lotta Laurin, marknadschef Salesforce.

Genom att ge kunden kontroll över vilka personuppgifter och data som ska sparas eller tas bort bidrar till ett ökat förtroende för företag, anser 92 procent av kunderna i rapporten.

Nordiska höjdpunkter från rapporten:
● 65 procent av alla kunder tycker att den upplevelse företaget förmedlar är lika viktig som deras produkter och tjänster.
● 83 procent av B2B-kunder vill ha samma upplevelse som när de handlar av företaget som privatperson.
● 42 procent av kunderna tycker att artificiell intelligens förändrar den förväntade upplevelsen av företaget.
● Över hälften av alla kunder är öppna för att artificiell intelligens kommer förbättra hela kundupplevelsen.

Bakgrundsinformation om rapporten
Salesforce Research intervjuade över 6 700 individer världen över för att skapa den andra utgåvan av rapporten State of the Connected Customer. Rapporten fokuserar på: Kundernas förväntningar, vilka teknologier som påverkar framtida upplevelser, varför konsumentens förtroende i företag blir allt viktigare och hur relationer mellan kunder och företag utvecklas.

Här kan du läsa rapporten: http://salesforce.com/connectedcustomer.