Magine TV köper Plejmo

Magine TV har köpt tillgångarna i konkursbolaget film2home. I och med köpet tar Magine TV över tjänsten Plejmo.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheten. Vi ser ljust på framtiden. Intäkterna har fördubblats från föregående år och med Magine i ryggen ser vi fram emot att utveckla verksamhets vidare”, säger Ulrika Lindwall på Plejmo.

Nuvarande Plejmoanvändare kommer fortsättningsvis att kunna använda tjänsten som tidigare, och Plejmo kommer också i fortsättningen driftas av existerande Plejmo-team.