Magento Live Barcelona – Key Note under dag 1

Det var stort fokus på Adobe samarbetet med Magento genom hela presentationen

1800 personer samlades i Barcelona för att bevaka Magento Live och Brian Green började med att välkomna publiken och tacka alla sponsorer som har gjort eventet möjligt och alla partners som har skapat tillväxten på 25 procent med nya partners där allt fler använder tjänsten.

Framförallt är man stolt över det nya samarbetet med Adobe som ökar antalet partners i hela världen som gör det möjligt att växa ännu snabbare och skapa bättre möjligheter för alla e-handlare, då man kan koppla ihop tjänsterna från Adobe med Magento på ett smart sätt.

Med all den kunskap som Adobe har samlat över åren hur man använder data på ett smart sätt och hur Magento har vuxit tillsammans med sina partners kommer man kunna skapa ännu smartare och bättre digitala tjänster.

Vare sig man är ett start up företag eller en etablerad spelare vill Magento ge alla den optimala lösningen, det handlar om ekosystemet med alla olika partners som hjälper till med att bidra med mjukvara, hårdvara och utvecklare.

Det handlar om att vinna kundresan – samarbetet med Adobe och Magento kan göra just det

Man måste vara relevant i en digital värld, konsumenterna är uppkopplade dygnet runt och detta skapar möjligheter (eller problem) med att ge dem en bra digital kundresa på deras villkor. Allt handlar om att skapa en bra kundresa om man vill vinna kriget om konsumenterna i en digital värld.

Allt som du skapar i form av ”Content” måste vara relevant, konstant, personaliserat, lika i alla tangeringspunkter och friktionsfritt. Genom att koppla ihop data och insikter kan man göra alla digitala upplevelser personliga och göra varje tillfälle till en möjlighet att ge kunderna den optimala e-handelslösningen.

Magento tycker att samarbetet har startat på ett fantastiskt sätt och man ser fram emot att integrera Magento med Adobe Marketing Cloud med samarbetet skapas nya möjligheter att skapa ännu bättre lösningar för alla som vill koppla ihop data så att man kan skapa smartare e-handelslösningar baserat på just data och analys.

Nu kan man ta nästa steg och växa snabbare och skapa ännu bättre lösningar.