Machine Learning och framtiden för annonsörer

Under eventet Quantcast Eclipse hade jag förmånen att sitta ner med företagets grundare och VD Konrad Feldman och prata lite om machine learning, annonsering och framtidens annonsmarknad.
Idag ger människor upp massor av information till olika företag i utbyte mot bättre och mer personliga tjänster. Men dessa datamängder är sedan länge ohanterliga för människor, och därför använder Quantcast och flera andra företag avancerade algoritmer och system för att analysera och dra slutsatser av all data. I takt med att utvecklingen går framåt ser vi även stora förändringar i hur annonsmarknaden utvecklas, och vi har till exempel behov av helt nya sätt att mäta kampanjer för att kunna dra rätt slutsatser.
Enligt Konrad är den största fördelen som maskiner ger oss idag möjligheten att kunna hitta rätt målgrupp vid rätt tidpunkt för en kampanj. Inget företag har en tjänst eller produkt som passar alla, utan den är anpassad för en viss målgrupp. Som människor kan vi ha idéer om hur denna målgrupp ser ut, men det är först genom att analysera triljoner datapunkter som vi kan få en exakt bild av vem som är kunden i varje givet tillfälle. Därefter, berättar Konrad, kan vi anpassa kampanjen efter olika kunder på ett ögonblick.
Genom maskiner finns även möjlighet att direkt kunna analysera publiken även med mycket små datamängder. I traditionella metoder behöver du ha en tillräckligt stor mängd trafik till din sida för att den ska kunna mätas i en panel. Men genom att Quantcast kan mäta varje enskild individ som besöker din sida, och korrelera den datan med övrig data om besökaren kan du få mycket bra information om vem din besökare är.
Resultatet av att använda maskiner är att du i varje kontakt kan se till att vara relevant för kunden, något som inte är möjligt utan att ha tillgång till dessa stora datamängder. Men jag undrar lite om Quantcast på något sätt hämmas av att inte ha tillgång till den data som finns hos de stora drakarna (bl.a. Amazon, Facebook och Google). Men enligt Konrad finns det mer än tillräckligt med data på det öppna internet för att Quantcast ska kunna ge fantastisk service till sina kunder. Även om människor spenderar massor av tid på de stora plattformarna, så ger den spridningen av data som Quantcast kan samla in från det öppna internet en betydligt mer heltäckande bild av konsumenten än många andra kan. Dessutom ger Quantcasts litenhet en flexibilitet som är en stor fördel jämfört med flera andra större företag.
Dock finns det en ambition att bli markant större och ta plats bland ”de sex stora”. Annonsmarknaden är enorm, och inom fem år kommer vi se stora förändringar eftersom många av de stora problemen ännu inte är lösta. Där hoppas Konrad att Quantcasts affärsmodell och användande av maskininlärning kommer bli allt mer eftertraktat för att kunna göra snabba analyser i realtid, och direkt kunna agera på dessa analyser.
I slutänden ser Konrad en framtid där varje interaktion mellan människor och företag som kan förbättras genom maskininlärning kommer att genomföras. Så det finns många möjligheter när det kommer till att ge företag bättre möjligheter att fatta beslut och skapa mervärde för sina kunder genom att på smartare och bättre sätt mäta, analysera och använda data.