Lyssna här på gymnasieelever som berättar om sina medievanor

Under Sime Next pratade vi med gymnasieelever från Stockholm om deras medievanor. Snapchat, Instagram, Netflix och andra kanaler är top-of-mind.