Lycka och framgång ur neurovetenskapliga perspektiv på SIME Consciousness

I tisdags var det dags för SIME Consciousness, en heldag fokuserad på medvetande, samverkan och morgondagens ledarskap. Med 19 st föreläsare var det ett fullspäckat program som erbjöd perspektiv på bland annat neuropsykologi, entreprenörskap, mindfulness, ledarskap, samverkan, jag-utveckling och att vara nöjd med livet. Programmet sköttes med van hand av Ola Ahlvarsson, entreprenör, estradör och världsmästare i Kickboxning.

Det var inte mindre än fyra föreläsare med bakgrund inom psykologi och neurovetenskap, något som talar för tyngden som SIME och medarrangören Ekskäret valt att lägga på dagens ämne. Adam Horowitz, forskare kring medvetande på MIT, inledde med en djuplodande inblick i hur vår hjärna fungerar och hur vi kan utvecklas på bästa sätt. Hans forskning visar att mindfulness fungerar som en övergripande utvecklingsmetod, eftersom det ger oss möjlighet att låta hjärnan arbeta utan att ditt ego kommer i vägen. Allt för ofta hindrar vi oss själva eftersom vi tycker att en tanke verkar dum eller löjlig, men genom att få egot ur vägen kan vi hitta nya lösningar och mer kreativa sätt att förhålla oss till omständigheter.

Detta var något som bekräftades av bland annat Torbjörn Eriksson på Tenant and Partner. Han menade att vi behöver fokusera mer på att skapa ett mervärde för personer omkring oss. Som ett led i detta går alla ledare på företaget ett mindfulness-program för att kunna ta ett steg tillbaka och få syn på vad som ligger bakom olika beteenden och reaktioner. Genom att bli medveten skapas ett kraftfullt lugn där vi får tillgång till våra styrkor och medvetenhet om våra svagheter, utan att döma eller förminska.

Christina Andersson, psykolog och forskare inom klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, lyfte även hon frågan om medkänsla (compassion). Hennes forskning visar att medkänsla är oerhört viktigt i såväl arbetslivet som inom andra delar av våra liv. Det ger oss nämligen drivkraften att agera på svårigheter och lidande. Detta gör att vi kan hjälpa människor i vår närhet och kunna stanna kvar i en känsla av obehag, men ändå vara handlingskraftiga. Ofta när svårigheter drabbar oss blir vi nämligen själva oförmögna att agera, och att få hjälp av en medkännande person kan vara kritiskt. När du agerar i medkänsla ger det dig i sin tur en rad olika positiva effekter visar hennes forskning, bland annat bättre fysisk hälsa, ökad glädje, optimism och upplevd livstillfredsställelse samt minskad ångest och nedstämdhet. Det finns helt enkelt positiva effekter för både dig och personer i din omgivning att öka din medkänsla, vilket du kan göra genom appen ”Compassion Lifestyle” som finns att ladda ner gratis i AppStore och på Google Play.

Christinas kollega Stefan Einhorn tog över taktpinnen och berättade vad som krävs för att vi ska känna oss nöjda och lyckliga. Han menar att det finns tre komponenter i det hela. Vi ska vara goda, vi ska kontrollera vårt inre mörker och vi ska vara visa. Att vara god innebär helt enkelt att ge och dela med dig, vi blir nämligen mest lyckliga när vi får ge till andra och göra saker tillsammans med andra. Vi behöver vara medvetna om att vi har potential att göra ont, att vara hänsynslösa och falska, och hålla detta i schack. Stefan pekade avslutningsvis på att nyckeln i visdom är att lösa problem. Vi behöver kunna identifiera problem och hitta bra lösningar på dem som är tillfredsställande för alla parter. Det kraftfullaste sättet att göra det är att se problemen hos dig själv och vara ett föredöme för andra.

Frågan om lycka var något som även dagens fjärde psykolog lyfte upp, Anna Benich Karlstedt, expertkommentator på TV4. Hon diskuterade tillsammans med Ola varför vi upplever oss som olyckliga trots att vi har det så bra. Anna menade att tempot idag är högre än någonsin och att det är svårt att hitta tid för återhämtning och avslappning. Vi är i större utsträckning ansvariga för vårt eget välmående, och samtidigt finns outtalade krav på oss från omgivningen om att vara framgångsrik, social, ha bra fysik och ha en aktiv fritid. Istället för att slappna av när vi kommer hem från jobbet engagerar vi oss i olika aktiviteter samtidigt som vi jämför oss med andra på sociala nätverk. Kontentan av det hela var att vi behöver ta ett steg tillbaka och se till vad vi redan har, istället för att jaga vidare efter lycka.

Att medvetande nu hamnat på SIMEs lista över viktiga fenomen att lyfta och utforska är både stimulerande och nyttigt. Med en solid bakgrund i forskning fanns det många godbitar att ta fasta på under dagen. Att vi idag har forskning som kopplar ihop det som händer i våra hjärnor med såväl framgång som lycka är viktiga steg för vår fortsatta utveckling mot friska och framgångsrika arbetsplatser.