Lycka är att få vara frisk

Hälften av oss är lyckliga och den andra hälften säger att de är lite si så där. Vad som däremot gör oss lyckliga är att få vara frisk, att familjen är frisk och kärleken.

För andra året i rad ställer Gröna Lund, via undersökningsföretaget Novus,   lyckorelaterade frågor till drygt 1000 svenskar över hela landet. Resultatet visar att ungefär varannan svensk anser sig vara lycklig, men man ser en förskjutning i anledningen till varför man känner lycka. Andelen som uppger att hälsan hos nära och kära är viktiga för att känna lycka har sjunkit, däremot har ”min kärlek” och ”mina vänner” ökat.

Drygt hälften av svenska folket är lyckliga – män fortfarande lyckligare än kvinnor
Andelen som uppger att de är lyckliga eller mycket lyckliga ligger på ungefär samma nivå som förra året med 55% (57% 2014). Män (59%) är fortfarande (liksom förra årets mätning) lyckligare än kvinnorna (51%). 7 av 10 uppger att de skrattar minst en gång per dag, men antalet som skrattar fler gånger per dag har sjunkit från 39% till 34%.

Att få vara frisk inte lika viktigt för lyckan längre – kärlek, vänner, husdjur och träning ökar
Att nära och kära är friska och att man själv får vara frisk är fortfarande de två högst rankade alternativen gällande vad som är viktigast för att känna lycka i vardagen, men siffran har sjunkit betydligt jämfört med 2014. Jämfört med förra mätningen har ”min kärlek”, ”vänner”, ”husdjur”, ”träning” och ”att vara i naturen” blivit viktigare för att svenska folket ska känna lycka.

Fråga: Vad får dig att känna lycka i vardagen?(nedan redovisas svarsalternativ med signifikant skillnad från fg års mätning) År2015 (2014)
Att få vara frisk 37% (54%)
Att nära och kära är friska 39% (49%)
Min kärlek 27% (21%)
Mina vänner 13% (8%)
Mina husdjur 11% (8%)
Träning 10% (6%)
Att vara i naturen 9% (5%)