“Luminaries” – generationen mellan 35-54 år lockas av djärva reklambudskap

En studie från Bauer Media visar att de mellan 35 och 54 år numera är en grupp av människor som kännetecknas av självförtroende och höga ambitioner. De är öppna för nya erfarenheter – och lockas av djärva och positiva reklambudskap.

Enligt studien så beter sig denna “nya” grupp medelålders män och kvinnor “radikalt annorlunda” jämfört med de tidigare generationerna. Nu njuter de av livet mer än deras föräldrar någonsin kunde göra, och har gott om självförtroende även om de ändå är jordnära.

De tar gärna del av nya upplevelser, och gillar ny musik. Man vill överlag inte heller bedömas utifrån sin ålder,  istället utifrån sitt beteende. Ålder är bara en siffra, helt enkelt. Vidare så verkar de flesta ogilla den digitala “filterbubblan”, och exponeras gärna för andra nyhetsperspektiv och kulturella uttryck, menar studien.

Läs mer: Fler kvinnor och högre medelålder – infografen som visar Sociala Mediers universum

Företag som vill nå denna grupp måste jobba med djärva, positiva budskap. Det är också väldigt viktigt att vara transparent och ärlig för att bygga ett långsiktigt lojalitetsförhållande mellan kund och varumärke.

Vi är här och vi är nu – lev livet och ge dig ut på äventyret du förtjänar!

Meningsfulla förhållanden till dessa konsumenter är avgörande, i synnerhet genom att erbjuda dem upplevelser som “fyller deras behov av att leva livet till max”.