OutSystems fortsätter att växa i Sverige

Jonas Rutström har rekryterats som Senior Solution Architect till Outsystems och tillträdde sin tjänst redan under sommaren.

Jonas har varit verksam i IT-branschen under flera år och även hunnit med att vinna Venture Cup med en produkt som gick ut på förbättra ljudet på diverse ljudsystem med digital signalbehandling. Jonas kommer senast från MathWorks där han arbetat sedan 2009 som applikationsingenjör inom signalbehandling och kommunikation på den nordiska marknaden med produkter för kodgenerering mot inbyggda system.

Vi kan se en väldigt tydlig trend i att företag letar efter bättre utvecklingsverktyg för att bli mer effektiva i sin digitaliseringsprocess. Underhåll av gamla system tar upp mycket tid då de skall anpassas till dagens krav från kunder och vara kompatibla med allt fler digitala plattformar. Detta gör det svårt för utvecklare att hinna jobba fram nya innovativa lösningar. Verktyg som automatiserar och förenklar delar av tidskrävande manuella processer kommer att vara en central komponent hos alla mjukvaruföretag i framtiden, säger Jonas Rutström och tillägger:

Sen är det ju inte alltid helt enkelt med verktyg som automatiserar saker som tidigare gjorts manuellt. Detta kan vara ett mycket känsligt ämne beroende på vem man frågar. En del utvecklare välkomnar low-code verktyg enormt medan andra har svårare att acceptera dem. De utvecklare som i början är skeptiska till dessa verktyg är oroliga att tappa kontrollen över vissa delar i utvecklingsprocessen och att de kommer att vara begränsade av olika anledningar. Oftast försvinner denna skepticism när de ser att resultaten de uppnår via low-code verktyg är mycket bra samtidigt som de kan komplettera med handskrivna komponenter där verktygen inte räcker till. Jag är dock helt övertygad om att low-code är här för att stanna och det är ett naturligt steg i utvecklingen av applikations-utvecklingsverktyg. Därför känns det extra intressant att få vara med i denna fas tillsammans med OutSystems nu när low-code börjar få fotfäste här i Norden.

Vad är low-code? Enkelt uttryckt handlar det om plattformar som förenklar automatisering och ger större flexibilitet för företag. Det görs genom snabb och enkel utveckling av applikationer. Snabbheten och enkelheten kommer sig av det inte behövs lika mycket programkod, ibland ingen alls, som i traditionella miljöer som Java och Microsofts Net.