Livets fem viktiga områden – har du balans?

Vi lägger ofta stor vikt vid vårt jobb, och bor du i Stockholm är även din adress en viktig statusmarkör. När vi träffar andra är en av de vanligaste frågorna “Vad gör du för något?” eller “Så hur är det på jobbet?”. Men vad man ofta missar är livets fyra övriga viktiga områden: Den fysiska, den mentala, den sociala och familjesfären.

Det finns flera områden i vårt liv där vi behöver lägga fokus, och det är viktigt att vi faktiskt lägger tid i alla dessa för att vi ska må bra.

Vi behöver ha fysisk aktivitet och aktivt röra på oss för att vår kropp ska må bra och orka med.
Vi behöver få mental stimulans och känna att vi får använda våra hjärnor på ett kreativt sätt.
Vi behöver röra oss i sociala sammanhang och träffa andra människor med vilka vi kan ha ett ömsesidigt utbyte.
Vi behöver vårda våra familjerelationer och känna att vi har en trygg bas och meningsfull tid tillsammans med våra familjemedlemmar.
Och givetvis behöver vi se till att vårt arbete är stimulerande och utvecklande och att det vi gör är meningsfullt.

I alla dessa områden kan vi lägga för mycket eller för lite fokus. Du har säkert träffat personer som lägger både för lite eller för mycket fokus på något av dessa områden. Ofta får detta negativa konsekvenser för personen förr eller senare. Lägger du mycket fokus på ett område så blir det ju ofrånkomligen mindre tid över till de andra områdena. Just vad gäller att lägga för mycket fokus på sitt jobb så är det ofta familjen och det sociala livet som får stryka på foten.

Målet är alltså att ha balans på dessa fem områden. Poängen med att ha balans är att det ger oss både stimulans och återhämtning. Genom att växla från ex. jobb till fysisk aktivitet får vi en paus från jobbet och har möjlighet att prestera bättre när vi väl återvänder till jobbet.

I flera branscher, däribland digital marknadsföring, läggs ofta stor prestige i att spendera mycket tid på jobbet och jobba hårt. Men flera studier visar att du faktiskt presterar bättre om du inte lägger för många timmar per dag på jobbet. Att ibland behöva jobba över för att bli klar med ett projekt är inga problem. Men att återkommande spendera 10-12 timmar per dag på jobbet leder inte nödvändigtvis till högre produktivitet. Snarare riskerar du att prestera så undermåligt de sista timmarna att vi får göra om det arbetet dagen efter, och din produktivitet är därför negativ.

Bättre vore då att lämna jobbet och spendera tid med något av de andra fyra områdena som du sannolikt låtit få mindre tid och fokus den senaste tiden. Effekterna av det kan till och med att jobbet går ännu bättre eftersom vi ger vår hjärna tid att fokusera om och hitta nya lösningar på jobbproblemen.