Livet som UX-designer på Cloud Nine

Jakob Rydh arbetar som UX-designer på Cloud Nine. Vi ställde lite frågor till Jakob om hans arbete och de utmaningar han ser under 2019.

Jakob, designdelen av din titel är lätt att förstå, men vad står det där “UX” för, egentligen?

UX, står för “user experience”. Det är ett väldigt brett begrepp och skiljer sig mycket från byrå och bransch, men jag skulle vilja säga att det centrala i UX är användarupplevelsen. Det vill säga att man sätter användaren och dennes behov i fokus.

Kan du beskriva hur livscykeln ser ut för kunden i UX-resan?

Vi börjar oftast ett projekt med en typ av pitchprocess, där det är viktigt för oss att ta reda på slutanvändarens behov, lära oss så mycket som det går om företaget och deras konkurrenter, samt att benchmarka mot liknande produkter och ibland mot helt olika eller andra produkter. Baserat på det, tar vi fram skisser, idéer och koncept.

Sen börjar det riktiga arbetet, så att säga. Då ska vi kartlägga kundens behov och kundens kunders behov. Det gör vi genom en projektprocess innehållande workshops med kund där vi identifierar kundresor, personas och tekniska krav bland annat. Därefter drar själva designprocessen igång för mig. Jag gör ut wireframes, sätter konceptet, och gör ut prototyper som vi prövar på användaren och kunden. Vi jobbar i en iterativ process där vi ständigt stämmer av och ser till att alla involverade i projektet är på banan och att projektet går som planerat.

När projektet sedan är lanserat följer naturligtvis mätning och analys av hur slutanvändaren interagerar med hemsidan och successivt förbättra den.

Har du identifierat några särskilda utmaningar för 2019?

I takt med digitaliseringen blir företag mer och mer lika varandra, framförallt om man kollar på e-handel eller startups. Det finns en utmaning att försöka bryta det och lyfta upp identiteten hos företagen. Det finns också mer touchpoints idag än någonsin tidigare. Till exempel, hur man skapar en sömlös upplevelse mellan e-handel och sociala medier. Snarare än att ha billiga produkter på hemsidan så ska man lägga mycket fokus på själva upplevelsen och användaren.

Till sist, vad är det roligaste med att arbeta på Cloud Nine?

Alla varierande projekt och kunder. Man lär sig så himla mycket om så många olika saker. Dessutom lär jag mig väldigt mycket av alla kompetenta och trevliga kollegor här också!