Live-video imponerar chefer världen över

Brandlive som jobbar med live-video har undersökt över 200 chefer inom detaljhandeln och fann att nära hälften har testat live-video förra året.

44 procent av företag inom detaljhandeln har testat tjänster som Periscope eller Meerkat.

Av dessa är var fjärde mycket nöjd med resultatet och kommer att öka budgeten för live-video under året. Enligt 39 procent är live-video en viktig del av deras marknadsföringsplan.

Nu är det ju så att Brandlive också jobbar med att marknadsföra live-video så resultatet lär vara ganska så vinklat. Men att det finns ett stort intresse är det ingen som tvekar om och den som fått mest uppmärksamhet är Periscope från Twitter.