Lisen Sellén blir ny seniorkonsult på Media720

Lisen Sellén börjar i mitten av juni som seniorkonsult med fokus på digitalt förändringsarbete.
Hon är civilingenjör inom medieteknik från KTH och har en bred bakgrund från affärsutveckling och kommunikation inom området för digitala kanaler och tjänster. Hennes erfarenhet från branscher som media, telekom, bygg, finans och försäkring sträcker sig från konsultprojekt på Capgemini och MRM//McCann till ledande positioner på Dahl och KPA Pension. Hon kommer närmast från rollen som VD på mediehuset Life of Svea.

Lisen Sellén
– Jag ser dagligen hur företag efterfrågar affärsmässig specialistkunskap inom digital transformation. Det handlar om alltifrån övergripande visioner och strategier till kanalval, produktutveckling, konkurrentanalyser, kundkartläggningar, interna kompetensbehov och organisatoriska frågor. Digitaliseringen är fortfarande i sin linda och under kontinuerlig utveckling, vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar för bolag som vill hänga med eller till och med ligga i framkant. Jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att navigera sig fram i det digitala landskapet på ett kostnadseffektivt och värdeskapande sätt, säger Lisen Sellén.
– Lisen är ett mycket värdefullt tillskott till vår konsultorganisation. Inte bara för att hon arbetat som managementkonsult och på företag som ligger i framkant när det digitalisering. Hon är dessutom en person som hanterar både strategiskt och operativt arbete, något som är Media720s seniorkonsulters styrka. Lisens breda branscherfarenhet kommer också väl till pass eftersom vi idag även arbetar med företag utanför den traditionella mediebranschen, säger Björn Lorentzi, vd Media720.