LinkedIn uppdaterar Recruiter med artificiell intelligens

Idag släpper LinkedIn en uppdaterad version av Recruiter. Genom Ai gör den nya versionen det lättare för rekryterare att hitta de kandidater som har högst sannolikhet att inleda kontakt och interagera med dem.

Den uppdaterade versionen av Recruiter filtrerar kandidater på LinkedIn baserat på hur dess medlemmar använder plattformen:

Karriärmål. Det första filtret är kandidater som har slagit på funktionen Karriärmål, där man låter rekryterare veta att man är öppen för nya möjligheter. Enligt LinkedIns egen undersökning är sannolikheten att medlemmar svarar på meddelanden dubbelt så hög om de har Karriärmål påslaget.

Tidigare kandidater. Det andra filtret visar kandidater som har påbörjat men inte fullföljt en jobbansökan. Dessa är oftast fortfarande intresserade av rollen och har fyra gånger så hög sannolikhet att svara på meddelanden.

Interaktion med företag. Det sista filtret baseras på en kandidats interaktioner med företagssidor på LinkedIn – inlägg eller uppdateringar, vilket sparar mycket tid. När rekryterare använder detta filter får de 64 procent högre respons på sina meddelanden.

Här finns mer information.