LinkedIn lanserar ett nytt sökverktyg

Över 20 miljoner medlemmar inklusive rekryterare, chefer och beslutsfattare använder LinkedIn varje dag. För att ge sina medlemmar en chans att bättre kunna optimera sin profil efter vilka sökningar man har, lanserar nu LinkedIn Search Appaerance – ett nytt sökverktyg som hjälper medlemmar att enklare se vilka som besökt ens profil och hur de har hittat dit.
Veta hur du har blivit hittat via LinkedIn
Nu kan man via både desktop och mobil gå in på sin LinkedIn-profil och se hur många personer som har hittat en via en LinkedIn-sökning. Se vilka personer, jobbtitlar och företag som har besökt dig för att kunna se vilka möjligheter som passar dig bäst. Klicka igenom och gå in på företagen för att se vilka jobb som finns tillgängliga samt sök upp  mer information om personerna.
Optimera din profil efter vilka sökningar du får
Om du inte blir hittad av företag eller personer inom den bransch eller titel som du är intresserad av, kan små profiluppdateringar vara nyckeln. Genom verktyget Profile Completion Meter kan du få personliga rekommendationer på vilka delar av din profil du bör uppdatera för att öka dina chanser att dyka upp när rekryterare, potentiella arbetspartners eller andra kandidater gör en sökning på LinkedIn.
Några tips för hur du kan gå tillväga redan nu för att göra din profil mer synlig:
• Var säker på att du har en profilbild – du ökar din igenkännbarhet som hjälper dig att komma närmre nya möjligheter. Medlemmar som har en profilbild får upp till 21x fler profilbesök och 9x fler kontaktförfrågningar.
• Medlemmar som har uppdaterad information såsom vilken nuvarande position man har och på vilken arbetsplats man jobbar, får upp till 16x fler sökningar från rekryterare.
• Medlemmar som har fler än 5 färdigheter har 27x större chans att de kommer att bli hittade via en sökning av rekryterare.
• Att inkludera den stad som du är bosatt gör att du sticker ut 23x mer i sökningar. LinkedIn är just nu i arbetet att förbättra sökverktyget ytterligare, exempelvis med idén att kunna kartlägga nyckelord som andra medlemmar söker på för att hitta din profil. Stanna kvar – fler tips för att öka dina möjligheter på LinkedIn kommer!