LinkedIn bekämpar filterbubblor med ”Trending Storylines”

LinkedIn meddelade nyligen att man vill göra det lättare för användarna att hitta nyheter som är ”på gång”. Flödet baseras på din användardata, dina intressen samt olika perspektiv från experter och debattörer inom området.
Det var i onsdags som LinkedIn publicerade det nya flödet, och målet är att kunna ge användarna nya och olika perspektiv på ämnen och diskussioner som ”trendar”. Som användare kommer du kunna läsa vidare i ämnen som intresserar dig, och ta del av olika perspektiv och infallsvinklar.
Flödet kommer inte bara bestå av personer som du har kontakt med eller följer, utan även publicister, influencers och trendspanare kommer att vara del av det nya flödet. Jobbar du t.ex. inom medicinteknik kommer du kunna se inlägg från såväl branschtidningar som väl ansedda biomedicinska analytiker och ingenjörer, såväl som personer som du känner.
Allt eftersom du interagerar med flödet kommer dina intressen och preferenser att utvecklas, för att ge dig mer information inom de områden som intresserar dig. Varje story kommer dessutom att ha en unik hashtag för att du ska kunna hitta tillbaka eller länka vidare på ett enkelt sätt.
Det här är ett nytt grepp i att bekämpa filterbubblor, men samtidigt ge användarna en möjlighet att styra över sitt flöde. Genom att ge flera olika perspektiv på ett område kan kunskap och insikter utvecklas, utan att läsarna bara exponeras för åsikter som de tycker om. Trending Storylines har med andra ord stor potential, och kan dessutom bli ett effektivt verktyg för många att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom ett visst område. Det finns många områden där utvecklingen går mycket fort, och det är svårt att hänga med. Genom nya Trending Storylines finns det därför en möjlighet att ”hänga med” även inom områden som machine learning, microprocessorutveckling och AI.
Nedan ser du LinkedIns egen video om nya Trending Storylines: