Leveransen viktigaste utmaningen för växande svensk e-handel

Valfrihet – tillgänglighet – kontroll. För svenska e-handlare som vill fortsätta att växa gäller det att ta fasta på dessa nyckelord 2017. Det visar E-barometern 2016.
Idag räcker det inte längre att bara konkurrera med pris för att nå svenska konsumenter, utan som handlare måste man även kunna erbjuda riktigt bra leveranser – anpassade efter kundens behov. Det menar åtminstone PostNord, som presenterar sin undersökning E-barometern 2016.
– 8 av 10 konsumenten tycker att det är viktigt att få välja hur leveransen sker, men hälften uppger att de inte får den möjligheten idag. Det kommer att bli en affärskritisk fråga, säger Arne Andersson, Nordic e-commerce advicer på PostnNord.
Han kallar det en kommande logistikrevolution, med många spännande leveransmöjligheter som ligger och bubblar. Bland de tillfrågade konsumenterna önskar sig hela 56 procent leverans till en varubox vid hemmet. Glöm avier och långa köer vid uthämtningsställen alltså. Andra bubblare är leverans in i hemmet genom en engångskod (24%), leverans via drönare (16%) och leverans dit du är inom en timme (19%).
Detta kommer att kräva nya insatser och ofta investeringar för svenska företag, särskilt de som traditionellt sett inte sysslat med försäljning online.
– Den hollistiska synen saknas i många styrelser och ledningar i gamla organisationer och man fortsätter att jobba i silos, säger Arne Andersson. Man måste våga ta lite större risker och byta ut gamla system.
E-barometern som görs för tionde året i rad visar på goda tider för svenska e-handlare. Tillväxten landade på 16 procent, vilket innebär att e-handeln stod för en tredjedel av detaljhandelns totala tillväxt. I USA och Storbritannien ligger tillväxten på 12-14 procent, så Sverige står sig alltså väl i jämförelse.
Prognosen för 2017 pekar på samma ökningstakt: 17 procent. Idag handlar två av tre svenskar på nätet varje månad, men inget säger att vi kommer att handla från just svenska sajter. Vart femte köp sker idag från utländska sajter, främst från USA, Tyskland, Storbritannien och Kina. Konkurrensen från internationella e-handlare, både markets som Amazon och Alibaba och nischade butiker inom mode eller elektronik, kommer med största sannolikhet att fortsätta öka.
E-barometern tas fram av PostNord, HUI och Svensk Digital Handel. Läs rapporten i sin helhet här.