Lensway fångar Struwe

LensWay meddelar nu att företaget gjort klart med Sofie Struwe som ny global marknads- och försäljningsdirektör. Sofie Struwe börjar sin anställning 1 september och kommer närmast från e-handelsföretaget inkClub.

För att möta en hårdnande konkurrenssituation och samtidigt fortsätta vara ledande inom optikhandel på nätet har LensWay rekryterat en stark profil inom e-handel, Sofie Struwe. Som kommersiellt ansvarig förväntas Sofie Struwe tillföra LensWay viktig kompetens inom onlineförsäljning och digital marknadsföring.

“Vi är självklart oerhört nöjda över att Sofie väljer att börja arbeta hos oss. Vi har en tydlig strategi för ökad tillväxt och större marknadsandelar för LensWay. Det arbetet är redan påbörjat och nu är tanken att Sofie ska leda det kommersiella arbetet vidare, ” säger VD Erik Grohman.
Sofie Struwe har tidigare även arbetat på företag som Telenor och Spray utöver sin senaste tjänst som marknadsdirektör för inkClub.

“LensWay har en gedigen e-handelserfarenhet och jag ser fram emot att fortsätta utveckla prioriterade fokusområden som till exempel CRM, sajtutveckling och andra säljfrämjande åtgärder,” säger Sofie Struwe.