Lekfull och polariserad konsument 2016 – trendrapport

Trendrapporten ”2016 i backspegeln” innehåller analyser av viktiga trender som kommer att ha inverkan på konsumenterna under det nya året.

”Vi utgår ifrån konsumenten när vi identifierar de mest betydelsefulla trender som kommer att påverka oss nästa år. I urvalet finns både begynnande trender som vi kommer att få upp ögonen för under året och trender som efter en tids mognad nu kommer att få sitt verkliga genombrott. Sammantaget är det intressanta och viktiga trender att ha koll på”, säger Bobo af Ekenstam på Docere.

Trendanalyserna i rapporten utgår från spaningar och analyser på Sveriges största trendsajt, Buzzter. Rapporten tar upp konsumenttrender som berör alla tänkbara branscher och ger färska insikter om alltifrån hur de sociala medierna ökar polariseringen i samhället till att vi ser hur lekfullheten kommer att spela en allt större roll i en orolig värld.

En kortfattad beskrivning av de nio trenderna i rapporten:

Gryning – Det ekonomiska året 2016 kommer att präglas av en begynnande ljusning. Vi ser flera positiva signaler som tillsammans har potential att samverka till en positiv ekonomisk utveckling trots några orosmoln.

Bekvämlighet – Den bekväma konsumenten vill 2016 ha allting på en gång. Hen vill inte stå i kö, inte behöva välja och omedelbart få tillgång till de produkter hen köpt. Nu inleds jakten på den bekymmersfria och bekväma shoppingupplevelsen.

Polarisering – Med sociala medier som drivkraft ser vi en ökad polarisering inom många områden. Vi ser hur motsatta ståndpunkter och livsstilar ställs mot varandra med risk för ökade konflikter.

Gäst i verkligheten – Virtual reality har i omgångar förutspåtts få sitt stora genomslag. Med större lanseringar av vr-headsets riktade till konsumentmarknaden, och till överkomliga priser, ser vi nu hur tekniken står inför ett större kommersiellt genomslag.

Globalmoral – Religion har bakåt i tiden varit det som ofta legat till grund för samhällsmoralen. Nu ser vi att ansvaret för moral och etik mer och mer flyttas till privata aktörer. 2016 kommer det att bli mer påtagligt att moralen har ”privatiserats”.

Intelligentare reklam – Reklamtrötthet och en allt mer onåbar konsument har skapat en efterfrågan på smartare och mer uppfinningsrik reklam. Nu kommer den digitala tekniken, artificiell intelligens och big data, att i allt större utsträckning påverka reklamens utformning och placering.

Kuratering – Våra valmöjligheter när vi ska shoppa, ta till oss nyheter och annan information hotar nu att göra oss handlingsförlamade. Behovet av att ha någon, en kurator, som hjälper oss att välja det just vi behöver öppnar nu en ny marknad för en ny typ av tjänster.

Lekfullhet –2016 ser vi hur lekfullheten får en allt större plats. Vårt behov av att roas och glömma vardagen ökar. Som en följd av detta kommer vi se hur upplevelsen kommer att spela en allt större roll både när det gäller utformning och konsumtion av produkter och tjänster.

Direktsändning – Tekniken kommer att gör oss människor och konsumenter närvarande i det som sker just nu på ett helt nytt sätt. Här ser vi hur en ny typ av tjänster lanseras som ger oss konsumenter omedelbar access till tjänster. Som exempel ser vi att en av årets stora trender på nätet är rörligt i alla dess former och framväxten av live videotjänster.

”Det är nionde året i rad som vi publicerar denna rapport. Den har kommit att bli viktig för alltfler företag som behöver förbereda sig för framtiden”, säger Bobo af Ekenstam.

Trendrapporten publiceras i slutet av december och kommer i digitalt form.