Leder viewability till konvertering?

Företaget Integral Ad Science (IAS) håller på, tillsammans med en grupp företag, att undersöka vilken effekt viewability har på konverteringsgraden. Målet är att bättre kunna optimera hur och var reklambudskap visas.
Undersökningen syftar till att undersöka hur tiden och frekvensen i viewability påverkar kundernas konverteringsgrad. Genom realtidsdata ad-fraud data vill de undersöka hur mycket som krävs för att konvertera en kund. Målet är helt enkelt att undvika såväl över- som underexponering av annonser, något som i båda fallen leder till lägre konvertering.
IAS VD Scott Knoll säger i ett uttalandei slutändan garanterar inte köp av viewability uppmärksamhet eller påverkan […] vår data visar att en majoritet av konsumenterna kan nås mycket effektivare”. Genom att exponera konsumenten för annonser i rätt tid och med rätt frekvens kan reklamen bli betydligt mer effektiv och minska risken för att varumärket får negativa associationer hos kunderna.
Läs även: Jämför inte viewability i mobilen med desktop
Parat med mer relevanta och personifierade annonser har IAS undersökning stor potential för att göra reklamlandskapet bättre för såväl annonsörer som konsumenter. Bättre riktade kampanjer kommer ju sannolikt att leda till högre konvertering utan att behöva ”jaga myggor med kanon”.