Ledarskap som ligger i tiden

Många chefer i Sverige har ett exemplar av ”Riv Pyramiderna” av Jan Carlzon i bokhyllan. Han är inte den enda som skrivit om ledarskap och velat revitalisera det svenska chefsskapet. Men få lyfter frågan vad som får medarbetarna att vilja följa ledaren.

Ett ledarskap utan följarskap är inget ledarskap, det är möjligtvis ett chefsskap. Men medarbetare gör som chefen säger av rädsla för repressalier, medan följare gör som ledaren önskar av en vilja att prestera och uppmärksammas. Så hur tar du dig från chef till ledare?

Nyckeln till det hela ligger i tillit, medarbetarna måste lite på ledaren. Om tilliten fallerar så börjar ledaren ifrågasättas, och medarbetarna börjar gå sina egna vägar vilket inte nödvändigtvis leder dit ledaren hade tänkt sig.

Så hur får du dina medarbetare att lita på dig?
Börja med att fundera på vad som gör att du litar på andra:

  • Sannolikt har du en relation med personen, du vet en del om personen och ni har kanske varit igenom en svår situation tillsammans.
  • Personen är kompetent för sitt jobb och vet vad han/hon pratar om.
  • Den andre har visat sig sårbar, men villig att jobba för bådas bästa.
  • Du vet att personen ”har din rygg” och inte snackar skit om dig.
  • Personen har ett konsekvent beteende, som gör att du vet vilka reaktioner du kan vänta dig.

Detta är några av de saker som ligger till grund för att skapa tillit. Och det är precis vad du behöver göra med dina medarbetare för att de ska lita på dig. Att bygga en relation som bygger på tillit, gör att dina medarbetare vill följa dig. Och när de följer dig så ökar sannolikheten att de som individer och att ni som team lyckas prestera väl och bli framgångsrika.

Vill du veta mer om hur du bygger ett ledarskap anpassat för det 21:a århundradet? Anmäl dig då till utbildningen i ledarskap. Mer information och direkt anmälan hittar du här!